Kredyty a pożyczki gotówkowe

Jeszcze sporo jest pytań o różnice pomiędzy kredytem a pożyczką więc wyjaśnijmy i to obszernie.

Celem zaciągnięcia zarówno pożyczki jak i kredytu jest uzyskanie pieniędzy. Różnica polega na tym, że w przypadku ubiegania się o pożyczkę nie ma potrzeby wskazywania bankowi celu, dla którego pożyczka ma być przeznaczona. Również po udzieleniu pożyczki bank nie sprawdza i nie ma prawa sprawdzać, na co przeznaczane są pieniądze z pożyczki. Inaczej wygląda ta sprawa w przypadku ubiegania się o kredyt; w tym wypadku kredytobiorca musi ściśle określić cel (jeden cel a nie dwa lub więcej), na jaki mają być przeznaczone środki z udzielonego kredytu. Czytaj dalej Kredyty a pożyczki gotówkowe