Wypowiedzenie umowy prywatnej pożyczki

Osoby prywatne chyba częściej zawierają takie umowy pożyczek, w których pożyczkobiorca ma zwrócić pożyczkę w całości po upływie terminu zwrotu określonego w umowie a nie w ratach, jak to jest w umowach kredytów bankowych. Czasem jednak niektóre osoby zawierają i takie umowy pożyczki zgodnie z którymi spłacanie następuje w ratach. W przeciwieństwie jednak do banków, prywatni pożyczkodawcy chyba najczęściej zapominają o tym, aby w umowie pożyczki umieścić odpowiedni zapis uprawniający do wypowiedzenia umowy jeżeli pożyczkobiorca spóźnia się ze spłacaniem rat pożyczki. Jeżeli taki zapis znajdzie się w umowie pożyczki, to można ją wypowiedzieć z zachowaniem sześciotygodniowego terminu.

Zamiast zapisu o którym mowa wyżej, pożyczkodawcy czasem wpisują w umowach pożyczek takie niby zastrzeżenie stanowiące ogólnikowo, że pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki jeżeli stan finansowy pożyczkobiorcy uległ pogorszeniu i zachodzą w związku z tym uzasadnione obawy o to, czy pożyczkobiorca spłaci pożyczkę zgodnie z zapisem w umowie. Zastrzeżenie w takiej formie jest oczywiście zbyt ogólne i jest tym samym raczej nieskuteczne. A prywatna pożyczka nie zawierająca omawianych zapisów i w dodatku taka, która ma być zwrócona za jednym razem w całości po upływie na przykład jednego roku, to poważne zmartwienie dla pożyczkodawcy który już po zwarciu umowy pożyczki dowiedział się o tym, że pożyczkobiorca jest niewypłacalny i zadłużony.

Dodatkowe zmartwienie pojawia się gdy już termin zwrotu pożyczki minął i wierzyciel skierował pozew o jej zapłatę ale zamiast klauzuli wykonalności potwierdzającej uprawomocnienie się nakazu zapłaty, otrzymuje sprzeciw od nakazu zapłaty i sprawa toczy się dalej przed sądem często rok i dłużej: http://windykacje.info.pl/2017/02/od-sprzeciwu-do-rozprawy-uplywa-rok-i-bez-mala-dwa-miesiace/. Można tej przewlekłości uniknąć otrzymując do umowy pożyczki weksel od pożyczkobiorcy. Weksel co prawda nie jest zabezpieczeniem odzyskania pożyczki ale pozwala uniknąć przewlekłego postępowania o zapłatę ponieważ nakaz zapłaty z weksla jest wydawany w postępowaniu nakazowym i nawet jeżeli dłużnik odwoła się, to na podstawie takiego nakazu można dokonać zabezpieczenia roszczenia na mieniu należącym do dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.