Udowodnienie wyłudzenia pożyczki

Dzisiaj troche podstaw odnośnie wyłudzenia. Straszenie kłopotami i karą za rzekome wyłudzenie pożyczki to jedna z metod windykatorów i wielu pożyczkobiorców tak straszonych obawia się konsekwencji mimo że zaciągając pożyczkę nie mieli zamiaru dokonać wyłudzenia lecz działali w tak zwanej dobrzej wierze czyli wierząc (i mając ku temu faktyczne podstawy) że pożyczkę spłacą terminowo.

Jeżeli pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki albo jeżeli przedsiębiorca nie zapłacił za towar, to jeszcze niekoniecznie jest oszustem. Oszustwo trzeba wykazać dłużnikowi, czyli wykazać że działa ze z góry powziętym zamiarem nieuregulowania zapłaty gdy nadejdzie termin płatności. W praktyce jest to często niemożliwe, aby taki zamiar dłużnikowi udowodnić. Na taki zamiar może wskazywać niewypłacalność pożyczkobiorcy w chwili zaciągnięcia pożyczki, ale też i w takich przypadkach organy ścigania nie zawsze uznają, że postępowanie dłużnika wypełniło znamiona oszustwa – wyłudzenia. I to właśnie straszenie w takich wypadkach kłopotami w tym karą pozbawienia wolności jest przestępstwem groźby bezprawnej w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności – art. 191 par. 2 Kodeksu karnego. I można tak straszącego windykatora zgłosić do prokuratury i to on będzie miał karne kłopoty.

Już może prędzej, gdy pożyczkobiorca w umowie pożyczki prywatnej złoży oświadczenie, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań a okaże się później co innego, a więc że przeciwnie ma na przykład zajęcia komornicze z tytułu bankowych kredytów albo pozabankowych pożyczek lub też innych zobowiązań. Wtedy moim zdaniem można uznać, że wprowadził pożyczkodawcę w błąd i że prawdopodobnie z góry wiedział, że pożyczki nie zwróci. Dochodzenie przez wierzyciela jego prawa w postępowaniu karnym, to w przypadku formalnie niewypłacalnego dłużnika może być jedyny sposób na wyegzekwowania zapłaty gdyż firma windykacyjna i komornik zawodzą https://gieldawierzytelnosci.info.pl/windykator-czy-sad-i-komornik/. Obawa dłużnika przed trafieniem do więzienia może mobilizować go do zapłaty i często mobilizuje, o ile właśnie prokuratura nie umorzy dochodzenia lecz zostaną mu przedstawione zarzuty.

2 odpowiedzi do “Udowodnienie wyłudzenia pożyczki”

  1. Wzięłam w Profi Credit pożyczkę zabezpieczoną wekslem, kwota pożyczki 5.500 złotych na dziaalnośc ale de facto działalności już nie prowadziłam wówczas. I na dodatek sfałszowałam trzy przelewy do ZUS że niby na bieżąco opłacam składki a nie opłacałam.
    Pożyczki tylko trochę spłaciłam, w tym momencie są straszne zaległości i Profi Credit chce ode mnie prawie trzy razy tyle co pożyczyłam i straszą mnie zawiadomieniem prokuratury, bo już dowiedzieli się o zmyślonych dochodach i zawieszonej działalności. Nie wiedza jeszcze o tych sfałszowanych przelewach do ZUS.
    Jaka kara mi grozi jeżeli powiadomią prokuraturę i co robić teraz?

    1. Zapewne noszą się z zamiarem zgłoszenia wyłudzenia pożyczki ze wskazaniem, iż wprowadziła ich pani w błąd fałszywie oświadczając co do dochodów i zatajając zawieszenie działalności gospodarczej. Kara za przestępstwo wyłudzenia określone w art. 286 Kodeksu karnego to pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli dodatkowo wyjdzie na jaw, że sfałszowała Pani przelewy, to tym bardziej prokurator może uznać, że należy przedstawić pani zarzut wyłudzenia. W takim przypadku oprócz kary za wyłudzenie groziłaby pani kara za sfałszowanie dokumentu (przestępstwo określone w art. 270 Kodeksu karnego): od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. jest całkiem prawdopodobne, że w Profi Credit przyjdzie komuś do głowy sprawdzić, czy te potwierdzenia przelewów nie są aby podrobione.
      Sugeruję po prostu być w kontakcie z Profi Credit i spłacać tyle ile Pani może.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.