Udowodnienie wyłudzenia pożyczki

Dzisiaj troche podstaw odnośnie wyłudzenia. Straszenie kłopotami i karą za rzekome wyłudzenie pożyczki to jedna z metod windykatorów i wielu pożyczkobiorców tak straszonych obawia się konsekwencji mimo że zaciągając pożyczkę nie mieli zamiaru dokonać wyłudzenia lecz działali w tak zwanej dobrzej wierze czyli wierząc (i mając ku temu faktyczne podstawy) że pożyczkę spłacą terminowo.

Jeżeli pożyczkobiorca nie spłacił pożyczki albo jeżeli przedsiębiorca nie zapłacił za towar, to jeszcze niekoniecznie jest oszustem. Oszustwo trzeba wykazać dłużnikowi, czyli wykazać że działa ze z góry powziętym zamiarem nieuregulowania zapłaty gdy nadejdzie termin płatności. W praktyce jest to często niemożliwe, aby taki zamiar dłużnikowi udowodnić. Na taki zamiar może wskazywać niewypłacalność pożyczkobiorcy w chwili zaciągnięcia pożyczki, ale też i w takich przypadkach organy ścigania nie zawsze uznają, że postępowanie dłużnika wypełniło znamiona oszustwa – wyłudzenia. I to właśnie straszenie w takich wypadkach kłopotami w tym karą pozbawienia wolności jest przestępstwem groźby bezprawnej w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności – art. 191 par. 2 Kodeksu karnego. I można tak straszącego windykatora zgłosić do prokuratury i to on będzie miał karne kłopoty.

Już może prędzej, gdy pożyczkobiorca w umowie pożyczki prywatnej złoży oświadczenie, że nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań a okaże się później co innego, a więc że przeciwnie ma na przykład zajęcia komornicze z tytułu bankowych kredytów albo pozabankowych pożyczek lub też innych zobowiązań. Wtedy moim zdaniem można uznać, że wprowadził pożyczkodawcę w błąd i że prawdopodobnie z góry wiedział, że pożyczki nie zwróci. Dochodzenie przez wierzyciela jego prawa w postępowaniu karnym, to w przypadku formalnie niewypłacalnego dłużnika może być jedyny sposób na wyegzekwowania zapłaty gdyż firma windykacyjna i komornik zawodzą https://gieldawierzytelnosci.info.pl/windykator-czy-sad-i-komornik/. Obawa dłużnika przed trafieniem do więzienia może mobilizować go do zapłaty i często mobilizuje, o ile właśnie prokuratura nie umorzy dochodzenia lecz zostaną mu przedstawione zarzuty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.